Năm 2020 ngành Dược có nhiều chính sách mới

Từ 1/1/2020; có ít nhất 3 chính sách mới liên quan đến hành nghề dược tại Việt Nam có hiệu lực.

Những chính sách mới trong luật Dược có hiệu lực từ năm 2020

Luật Dược 2016 đã chính thức có hiệu lực từ 1/1/2017; nhưng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật Dược có hiệu lực từ 1/1/2020. Cụ thể:

Muốn bán lẻ thuốc phải có trình độ từ Trung cấp Dược trở lên

Người phụ trách chuyên môn trong các cơ sở kinh doanh Dược phải hoàn thành chương trình đào tạo; cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược ít nhất 8 giờ trong 3 năm. Điều kiện này được tính từ ngày luật Dược có hiệu lực thi hành tính từ ngày 1/1/2017.

Đối với người trực tiếp bán lẻ thuốc trong nhà thuốc; từ ngày 1/1/2020 người trực tiếp bán lẻ thuốc phải có trình độ từ trung cấp dược trở lên.

Trang bị thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi

Với những nhà thuốc đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược còn hiệu lực hoặc có Giấy GPP còn hiệu lực, chậm nhất đến ngày 1/1/2020 phải trang bị thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi với tần suất ghi phù hợp.

Nhà thuốc phải có kết nối mạng

Đến 1/1/2020; nhà thuốc phải có thiết bị và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng; bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra. Đồng thời có cơ chế chuyển thông tin về việc mua bán thuốc; chất lượng thuốc giữa nhà cung cấp với khách hàng cũng như việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản lý liên quan khi được yêu cầu.

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối mạng đối với các cơ sở bán lẻ thuốc được thực hiện theo lộ trình, đối với nhà thuốc từ 1/1/2019; đối với quầy thuốc từ 1/1/2020; đối với tủ thuốc trạm y tế xã từ 1/1/2021. Đây là quy định bắt buộc để cơ quan quản lý kiểm soát xuất xứ; giá cả nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra và chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn.

Bình luận ở “Năm 2020 ngành Dược có nhiều chính sách mới

  1. Pingback: Lợi ích - khó khăn của sinh viên ngành Dược | Ngành dược

Đã đóng bình luận