Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Phòng 206, Khoa Dược, Đại Học Duy Tân, 03 Quang Trung, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0236.3827.111 (ext 206)
  • Email: khoaduocdtu@gmail.com

Hỗ trợ