Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sĩ Việt

Từ hồi tháng 10/2019 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4815/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chuẩn năng lực cơ bản cho Dược sĩ Việt Nam. Theo đó, chuẩn năng lực cơ của đối với Dược sĩ Việt Nam được đặt ra trong 7 lĩnh vực: Sử dụng thuốc hợp lý; cung ứng thuốc; bào chế, sản xuất thuốc và nguyên liệu làm thuốc; đảm bảo chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc; tổ chức và quản lý; năng lực giao tiếp – cộng tác; hành nghề chuyên nghiệp và có đạo đức.

Chuẩn năng lực cơ của đối với Dược sĩ Việt Nam được đặt ra trong 7 lĩnh vực

Cụ thể, ở từng lĩnh vực hành nghề người Dược sĩ Việt Nam phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau: hành nghề theo quy định của pháp luật; hành nghề theo quy tắc đạo đức nghề nghiệp; hành nghề phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế; học tập suốt đời.

Đối với năng lực giao tiếp, người Dược sĩ phải đáp ứng được các tiêu chuẩn: Giao tiếp hiệu quả; xây dựng được các mối quan hệ thân thiện, hợp tác, tin tưởng đối với đồng nghiệp, người bệnh, người chăm sóc, khách hàng và cộng đồng; cộng tác có hiệu quả.

Về tổ chức và quản lý phải có năng lực lập kế hoạch; tổ chức làm việc hiệu quả; có kỹ năng giám sát và đánh giá.

Bên cạnh đó người Dược sĩ còn phải đảm bảo chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải đảm bảo chất lượng; đồng thời cần đảm bảo cả chất lượng thuốc trong quá trình sản xuất và cung ứng.

Người Dược sĩ phải đảm bảo chất lượng thuốc

Trong lĩnh vực bào chế, sản xuất thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất, phát triển nguyên liệu làm thuốc; bào chế, sản xuất thuốc đúng quy định.

Với lĩnh vực cung ứng thuốc, người Dược sĩ Việt cần tham gia xây dựng kế hoạch điều trị cho người bệnh; triển khai kế hoạch điều trị; theo dõi, giám sát việc sử dụng thuốc đối với người bệnh; thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý tại cơ sở y tế.

Hơn thế nữa, người Dược sĩ Việt Nam còn phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể khác như: Hành nghề theo quy định pháp luật; luôn đặt sự an toàn, lợi ích của người bệnh lên trên hết; tôn trọng, bảo vệ quyền của người bệnh; thận trọng, tỉ mỉ, chính xác khi hành nghề; đề cao việc kết hợp kiến thức y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền; tôn trọng nghề nghiệp và hành nghề có đạo đức.

Người Dược sĩ Việt cần tham gia xây dựng kế hoạch điều trị cho người bệnh

Ngoài ra, nếu muốn đạt chuẩn năng lực cơ bản của Dược sĩ Việt Nam, người Dược sĩ còn phải đáp ứng tốt các tiêu chuẩn liên quan đến việc triển khai kế hoạch điều trị người bệnh; thực hiện quản lý thuốc, phân phối, cấp phát và lưu trữ thuốc; có khả năng thực hiện việc tổ chức và pha chế một số loại thuốc tại cơ sở y tế.