Điểm chuẩn học bạ ngành Dược 2023

Ngày 18/7/2023 vừa qua; tất cả thí sinh trong cả nước đều đã nhận được điểm thi tốt nghiệp THPT của mình và bắt đầu xem xét các phương án xét tuyển vào các trường đại học. Trong khi đó; nhiều bạn thí sinh khác đã nhận được kết quả xét tuyển của mình theo phương thức học bạ. Theo đó; điểm chuẩn học bạ ngành Dược 2023 đặc biệt được chú ý vì mức điểm trúng tuyển trung bình khá cao so với năm trước.

Điểm chuẩn học bạ ngành Dược
Điểm chuẩn học bạ ngành Dược 2023

Ngành Dược học có điểm chuẩn cao nhất trường – 86,75/100 với phương thức xét kết hợp và 28 điểm nếu xét học bạ học sinh chuyên.

TT Ngành Xét tuyển kết hợp Xét học bạ học sinh chuyên
1 Dược học 86,75 28,00
2 Hóa dược 85,43 27,95
3 Hóa học 81,97 27,04
4 Công nghệ sinh học 86,41 28,20

Đây là điểm trung bình ba môn trong 6 học kỳ THPT theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên và khuyến khích nếu có.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, trường yêu cầu thí sinh có chứng chỉ SAT từ 1.300/1.600 trở lên, riêng ngành Dược học là 1.350; điểm chứng chỉ ACT từ 27/36 trở lên, ngành Dược học là 30.

Cách tính điểm xét tuyển (thang điểm 100) của phương thức này như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm SAT x 90/1600 + (Điểm trung bình môn 1 + Điểm trung bình môn 2 + Điểm trung bình môn 3)/3 + Điểm ưu tiên (nếu có) x 100/30.

Điểm xét tuyển = Điểm ACT x 90/36 + (Điểm trung bình môn 1 + Điểm trung bình môn 2 + Điểm trung bình môn 3)/3 + Điểm ưu tiên (nếu có) x 100/30.

Điểm chuẩn học bạ THPT của trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng dao động 18,7-25,32. Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học có đầu vào cao nhất. Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng cũng tính điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình ba môn theo tổ hợp trong ba năm, cộng điểm ưu tiên nếu có.

TT Ngành Điểm chuẩn
1 Điều dưỡng đa khoa 24,47
2 Điều dưỡng nha khoa 24,84
3 Điều dưỡng gây mê hồi sức 24,89
4 Điều dưỡng hộ sinh 24,36
5 Kỹ thuật xét nghiệm y học 25,32
6 Kỹ thuật hình ảnh y học 24,3
7 Kỹ thuật phục hồi chức năng 23,28
8 Y tế công cộng 18,7

Đại học Phenika công bố điểm chuẩn xét theo học bạ THPT từ 20 đến 29,5 điểm. Trường có 6 ngành thuộc khối Sức khỏe, lấy điểm chuẩn học bạ từ 21 đến 26, trong đó Y khoa cao nhất.

Mức trên là tổng điểm của ba môn theo tổ hợp xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân rồi cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Điểm chuẩn các ngành thuộc khối Sức khỏe của Đại học Phenika như sau:

TT Ngành Tổ hợp Điểm chuẩn
1 Điều dưỡng A00, A01, B00, B08 21
2 Dược học A00, B00, B08, D07 24
3 Kỹ thuật phục hồi chức năng A02, B00, B08, D07 21
4 Kỹ thuật xét nghiệm y học A02, B00, B08, D07 22
5 Y khoa A00, B00, B08, D07 26
6 Răng – Hàm – Mặt A00, B00, D08, D07 25
Điểm chuẩn ngành Dược
Nhiều trường trong cả nước đã công bố kết quả điểm chuẩn học bạ ngành Dược

Thí sinh xét tuyển bằng kết quả học bạ vào các ngành thuộc nhóm Khoa học sức khỏe của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có thể chọn xét bằng tổng điểm 5 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12), điểm trung bình 3 năm học THPT hoặc tổng điểm trung bình tổ hợp 3 môn của năm lớp 12.

Điểm chuẩn cao nhất thuộc về các ngành Y khoa, Dược, Răng Hàm Mặt với trung bình 8 điểm mỗi môn hoặc mỗi học kỳ.

TT Ngành Điểm 5 học kỳ Điểm 3 năm học Điểm tổ hợp ba môn lớp 12
1 Y khoa 40 24 24
2 Y khoa (chương trình Tiếng Anh) 40 24 24
3 Y học cổ truyền 40 24 24
4 Răng-Hàm-Mặt 40 24 24
5 Răng-Hàm-Mặt (chương trình Tiếng Anh) 40 24 24
6 Dược học 40 24 24
7 Dược học (chương trình Tiếng Anh) 40 24 24
8 Điều dưỡng 32,5 19,5 19,5
9 Điều dưỡng (chương trình Tiếng Anh) 32,5 19,5 19,5
10 Kỹ thuật xét nghiệm y học 32,5 19,5 19,5
11 Kỹ thuật phục hồi chức năng 32,5 19,5 19,5
12 Hộ sinh 32,5 19,5 19,5
13 Dinh dưỡng 32,5 19,5 19,5
14 Y tế công cộng 32,5 19,5 19,5

Điểm chuẩn học bạ các ngành khối Sức khỏe của trường Đại học Duy Tân, Đại học Văn Lang, Đại học HUTECH, tương tự nhau. Các ngành Y khoa, Dược học, Răng-Hàm-Mặt có điểm chuẩn 24. Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy 19,5 điểm.

Điểm xét tuyển là tổng điểm theo tổ hợp ba môn
Điểm xét tuyển là tổng điểm theo tổ hợp ba môn. Thí sinh có thể chọn xét điểm trung bình lớp 12 hoặc tổng điểm trung bình ba học kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12).

Với nhóm ngành Sức khỏe xét tuyển bằng học bạ, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh phải có học lực lớp 12 từ loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên khi xét tuyển vào ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng. Các ngành còn lại như Y đa khoa, Răng Hàm Mặt, … thí sinh phải có học lực lớp 12 loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.