Nguyên tắc đạo đức y khoa của người Dược sĩ

“Lương y như từ mẫu” – Nguyên tắc đạo đức y khoa là các quy tắc liên quan đến việc tiến hành các hoạt động nhằm đem lại sức khỏe cho con người – Đó là các quy tắc, nguyên tắc chuẩn mực của ngành y; nhờ đó mà mọi thành viên tự giác điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích và tiến bộ của ngành y khoa

Nguyên tắc về đạo đức trong y học

Nguyên tắc về đạo đức trong y học

Một số nguyên tắc về đạo đức y học khi thực hành với người bệnh:

  1. Người thầy thuốc luôn phải tận tụy chăm sóc sức khỏe với sự cảm thông và tôn trọng danh dự và quyền con người.
  2. Người thầy thuốc phải luôn duy trì các chuẩn mực của chuyên ngành; thành thật trong tất cả các giao tiếp chuyên môn; và phấn đấu báo cáo nhà chức trách những thầy thuốc thiếu tư cách, hay bất tài, hay liên đới đến những vụ lừa đảo.
  3. Người thầy thuốc phải tôn trọng, tuân thủ luật pháp và nhận lãnh trách nhiệm theo đuổi những cải cách nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân.
  4. Người thầy thuốc phải tôn trọng quyền của bệnh nhân, đồng nghiệp, các nhân viên y tế khác; và phải bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân trong phạm vi luật pháp cho phép.
  5. Người thầy thuốc phải liên tục học hỏi, ứng dụng, và trao dồi kiến thức khoa học; duy trì học thuật y khoa; cung cấp những thông tin liên quan đến bệnh nhân, đồng nghiệp, và công chúng; tư vấn và sử dụng tài năng của các chuyên gia khác khi cần thiết theo chỉ định.
  6. Người thầy thuốc trong điều kiện thích hợp, có quyền chọn lựa ai để phục vụ, ai cần liên hệ; và có quyền chọn môi trường để cung cấp dịch vụ y khoa.
  7. Người thầy thuốc phải nhận lãnh trách nhiệm tham gia vào các hoạt động nhằm cải thiện cộng đồng và y tế công cộng.
  8. Người thầy thuốc trong khi chăm sóc bệnh nhân phải xem nhiệm vụ của mình đối vụ bệnh nhân là trên hết.
  9. Người thầy thuốc phải ủng hộ mọi thành phần trong xã hội được quyền tiếp cận dịch vụ y khoa.

(tham khảo)